Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

O nas - podsumowanie dzialalności

W Zarządzie Stowarzyszenie są następujące osoby: Ewa Wesoły - Prezes Zarządu, Edyta Kwiecień -Wiceprezes Zarządu, Teresa Kosewska Skarbnik - Członek Zarządu.

Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują charytatywnie - nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podsumowanie 2012  styczeń – wrzesień  

1. Kocia Chatka – przytulisko

Stowarzyszenie nasze wynajmuje dwa pomieszczenia w Sosnowcu przy ulicy Stawowej Mieści się tam Kocia Chatka, miejsce, gdzie opiekujemy się chorymi, porzuconymi, potrzebującymi pomocy kotami. Kilkunastu wolontariuszy pełni dyżury w Kociej Chatce, karmi, podaje leki, sprząta. Później szukamy domów wyleczonym, wykastrowanym kotom. Codziennie sprawujemy opiekę nad ok. dwudziestoma kotami. Wszystkie koty są z naszych środków sterylizowane i kastrowane, w ten sposób przyczyniamy się do zmniejszenia nad-populacji bezdomnych zwierząt.

2. Wolontariat w schronisku

Głównym nurtem naszej działalności jest opieka nad podopiecznymi sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Baczyńskiego 11a. Stowarzyszenie nasze prowadzi następujące aktywności:

  • Wyprowadzanie na spacery i socjalizacja psów
  • Szkolenia psów
  • Zdjęcia, opisy, ogłaszanie psów i kotów – szukanie im nowych domów
  • Sprawdzanie potencjalnych domów i wizyty podopcyjne
  • Prowadzenie strony www.schronisko.sosnowiec.pl
  • Pomoc w gabinecie lekarza weterynarii
  • Zbiórki karmy, środków medycznych i innych darów rzeczowych
  • Zbiórki pieniędzy (zbiórka publiczna) na leczenie psów i kotów, na zakup ocieplonych bud
  • Promocja schroniska wśród mieszkańców Sosnowca

Nie kupuj, ADOPTUJ!!!” to hasło zorganizowanej przez nas akcji adopcyjnej psów i kotów, która odbyła się 24 marca w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Każdemu wolontariuszowi towarzyszył pies. Podczas akcji można było uzyskać informację na temat sterylizacji, która od 1 stycznia 2012 roku jest obowiązkowa dla każdego zwierzęcia przeznaczonego do adopcji. Dodatkowo można było uzyskać poradę od behawiorystki.

Kolejna taka akcja w Auchan odbyła się już 20 października 2012.

W ramach współpracy ze schroniskiem Nadzieja na Dom wzięła udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych kończącym Sosnowieckie Dni Aktywności Obywatelskiej. W dniu 26 maja br. „Nadzieja na Dom” zorganizowała pochód wolontariuszy z psami z sosnowieckiego oraz osób, które adoptowały już pupila z naszego schroniska. Akcja była pod hasłem „Adoptuj nie kupuj” i miała na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt w Sosnowcu i potrzeby schroniska. Naszą akcje wspierał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Parku Sieleckim odbył się pokaz psów ze schroniska, w konkursie na Azylanta Roku wzięły udział szczęśliwe pieski i jeden kot, które mają już swoje domy. Zorganizowaliśmy różne konkursy i gry dla dzieci, m.in. malowanie twarzy, darmowe porady weterynarza i behawiorysty, występy wokalno-muzyczne, w tym grupy bluesowej Droga Ewakuacyjna. Festiwal swoją obecnością zaszczyciła Pani Prezydent Agnieszka Czechowska – Kopeć.

Nie zapominamy o edukacji – współpracujemy ze szkołami i przedszkolami z terenu Sosnowca. Organizowane są zbiórki karmy i darów na rzecz schroniska. Rozdajemy ulotki na temat sterylizacji i kastracji, zachęcamy do adopcji bezdomnych zwierząt, bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, lekcjach. Staramy się kształtować odpowiednie postawy wobec zwierząt już u najmłodszych.

Do bardzo udanych należy współpraca z Uniwersytetem Śląskim, który zorganizował w 2011 akcję Uniwersytet Pomaga i od tego czasu przedstawiciele tej uczelni towarzyszą nam we wszystkich ważnych wydarzeniach. Szczególnie należy wspomnieć o dużym wsparciu ze strony Wydziału Prawa i Administracji.

Kolejną udanym przedsięwzięciem jest współpraca z Zagłębie Steelers, drużyną futbolu amerykańskiego. Dzięki nawiązanej współpracy podczas każdego meczu organizujemy prezentację psów ze schroniska, prowadzona jest także zbiórka darów i pieniędzy. Od niedawna rozpoczęliśmy również współpracę z Zagłębie Sosnowiec drużyną piłki nożnej.

Nasza działalność woluntarystyczna jest dostrzegana przez media na terenie Śląska, ukazało się wiele materiałów prasowych, radiowych i w telewizjach lokalnych. 

Interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt

W przypadkach otrzymania informacji o znęcaniu się nad zwierzętami, porzucaniu ich czy innych przypadkach łamania ustawy o ochronie zwierząt nasi wolontariusze interweniują. Czasami interwencje kończą się złożeniem doniesienia podejrzenia popełnienia przestępstwa na policję. W roku 2012 złożyliśmy 4 takie doniesienia.

Współpraca z Urzędem Miasta Sosnowca.

Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z Urzędem Miasta, w szczególności z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. Te instytucje odpowiadają za politykę miasta związaną z bezdomnymi zwierzętami. Do naszych zadań należy opiniowanie planowanych działań, w tym Programu Walki z Bezdomnością Zwierząt.

Ponadto przeprowadziliśmy indywidualne spotkania z większością Radnych w Sosnowcu, przedstawiając skalę problemu bezdomności zwierząt oraz proponując inicjatywy, które mogą doprowadzić do ograniczenia tego zjawiska.

 Podsumowanie 2011 Konkretne działania:

Stowarzyszenie Nadzieja na Dom, działa od kilku lat, głównie na terenie Sosnowca. Najpierw jako nieformalna grupa pasjonatów, później jako stowarzyszenie zwykłe, by w 2010 uzyskać osobowość prawną. Skupiamy się głównie na pomocy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, prowadzimy tam wolontariat, oraz pomocy kotom wolnożyjącym na terenie Sosnowca. Dla kotów wymagających leczenia prowadzimy przytulisko - Kocią Chatkę.

W 2010 roku oraz do września 2011 głównie skupialiśmy się na niesieniu pomocy kotom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu oraz kotom, które znalazły się w Kociej Chatce.

Kocia Chatka to pomieszczenie znajdujące się przy ulicy Stawowej 4 w Sosnowcu, składa się z dwóch pomieszczeń, w jednym przebywają koty będące na obserwacji i w trakcie leczenia, w drugim koty zdrowe, zaszczepione przeznaczone do adopcji. Koty trafiają do nas zarówno ze schroniska jak i z interwencji głównie z terenu Sosnowca, Jaworzna, Będzina.

W raportowanym okresie przeprowadziliśmy 94 adopcje, 70 kastracji/ sterylizacji, sfinansowanie 3 operacji kostno-ortopedycznych, sfinansowanie 1 operacji usunięcia oka, 5 kotów poddano eutanazji - 4 koty chore na białaczkę, 1 FIP. Ponadto nasze działania to opieka, utrzymanie, leczenie, badania, specjalistyczna karma dla przewlekle chorych kotów przebywających w DT.
Wszystkie koty po przyjęciu do Kociej Chatki są odpchlone, odrobaczone, mają robione testy Felv, Fiv, są szczepione i sterylizowane. Sporadycznie organizujemy również pomoc dla karmicieli z terenu Sosnowca w postaci jedzenia dla kotów a także pomocy w sterylizacjach i kastracjach.

W 17 lutego 2011 zorganizowaliśmy Dzień Kota w Bibliotekach Miejskich w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Gospodarczej. Spotkania obejmowały spotkanie z weterynarzami, pogadankę dla zaproszonych gości a także zabawy dla dzieci.

Ważnym aspektem nasze j działalności jest wolontariat psi i koci w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Na mocy umowy z Urzędem Miasta, na rzecz psów, działamy tam dopiero od 15 września 2011. W roku 2010 a także w latach wcześniejszych opiekowaliśmy się kotami w tymże schronisku nieformalnie, bez podpisanej umowy. Mamy podpisanych 160 umów z wolontariuszami. Wolontariat polega na wyprowadzaniu psów na spacery, zabiegach pielęgnacyjnych, karmieniu zwierząt. Schronisko jest zbyt małe na ilość przebywających tam psów i kotów, środki na leczenie zwierząt przeznaczane z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zabezpieczają skromne, podstawowe potrzeby. W schronisku przebywa średnio 250 psów oraz ok.30 kotów.

Od 15 października 2011 roku Nadzieja Na Dom prowadzi Zbiórkę Publiczną na terenie województwa śląskiego na cele związane z pomocą schronisku w Sosnowcu. W prowadzeniu zbiórki uzyskaliśmy już przychylność i poparcie dyrekcji szkół, przedszkoli z terenu Sosnowca a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie od 1 do 15 grudnia zorganizowano akcję „Uniwersytet Pomaga” i gdzie zebrano kwotę ponad 3400 zł a także ponad tonę karmy.

Z darowizn oraz ze środków podczas zbiórki finansujemy głównie leczenie psów i kotów ze schroniska. Leczenie obejmuje zbiegi operacyjne (chirurgia miękka, złamania ortopedyczne), szczepienia, kastracje i sterylizacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocia chatka

kocia chatka

 

my w 2009

 2010